IKAMET VE ÇALIŞMA IZNI OLANLAR VİZE ALMAK ZORUNDAMI:: Soraglara jogaplar bu agşam kanalymyzda